Styret

Liv Hotvedt Kari Floan Knutsen Bilde mangler

Leder
Liv Hotvedt

46 89 58 10
roar-kir@online.no

Nestleder
Bitte Sanne Melvold

90 57 45 54

Sportslig leder
Knut Erik Knutsen

92 08 84 35
k.e.k@sf-nett.no
     
     
Marianne Erikstad Vibeke Smidsrød Venke Norum

Kasserer
Marianne Erikstad

41 57 26 03
merikst2@online.no

Sekretær
Vibeke Smidsrød

41 21 34 61
367@hotmail.com

Styremedlem
Venke Norum

93 00 51 72
venkenorum@gmail.com
           
Sist oppdatert 05.09.17 © Sem IF Turngruppa - E-post: turn@semif.no Webdesign AWdata